Dom > Rešitve > Vsebine

Uvedba dimenzijskega odstopanja

Mar 23, 2019

A. Dimenzijsko odstopanje

Dimenzijsko odstopanje je algebraična razlika velikosti minus njena nominalna velikost, ki jo lahko razdelimo na dejansko odstopanje in mejno odstopanje.

 1. Dejansko odstopanje.

  Odstopanje od dejanske velikosti minus njena nominalna velikost se imenuje dejansko odstopanje. Dejansko odstopanje je označeno z "Ea" in "ea".

 2. Meja odstopanja.

  Algebraična razlika med mejno velikostjo in njeno nominalno velikostjo se imenuje mejno odstopanje. Meja odstopanja ima zgornjo mejo odstopanja in spodnje mejno odstopanje. Zgornja meja odstopanja je algebraična razlika velikosti zgornje meje minus nominalna velikost, spodnje mejno odstopanje pa je algebraična razlika velikosti spodnje meje minus nominalna velikost. Vrednost odstopanja je algebraična vrednost, ki je lahko pozitivna vrednost, negativna vrednost ali nič. Zgornja meja odstopanja luknje in osi se izrazi z "ES" oziroma "es", pri čemer je spodnje mejno odstopanje luknje in osi izraženo z "EI" oziroma "ei".

B. Toleranca dimenzij

 1.   Razmerje tolerance.

  Toleranca dimenzij je sprememba dovoljenih dimenzij. Toleranca dimenzij je enaka absolutni vrednosti algebrske razlike med velikostjo zgornje meje in velikostjo spodnje meje ter absolutno vrednostjo algebraične razlike med zgornjim odstopanjem mejne vrednosti in nižjim odstopanjem od meje. Toleranca je absolutna vrednost, ne more biti negativna, ne more biti nič (toleranca je nič, deli ne bodo obdelani). Toleranca izvrtine in gredi je izražena s "Th" oziroma "Ts"

 2. Standardna toleranca

  Tolerančna vrednost, določena v nacionalnem standardu za določitev velikosti traku, je standardna toleranca. Tolerančno območje v diagramu tolerančnega območja, ki ga predstavlja mejno odstopanje in spodnje mejno odstopanje ali omejitev velikosti ter spodnja meja na velikost območja, ki ga določata dve premici. Določa se z velikostjo tolerance in njegovim položajem glede na ničelno črto kot temeljni odklon (kot je prikazano na sliki).

无标题